skip to Main Content

1 Indledning:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og Gitz Cycling Aps i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

Pkt. 2 angår virksomhedsoplysninger

Pkt. 3 angår bestilling og betaling

Pkt. 4 angår leveringstid og forsendelsesomkostninger

Pkt. 5 angår ændringer af ordre og afbestilling

Pkt. 6 angår reklamation, fortrydelsesret og returnering

Pkt. 7 angår generelle bestemmelser vedrørende køb af cykler

 

2 Virksomhedsoplysninger

Gitz Cycling Aps

– en del af Gitz Group Aps

Blodhøjvej 2

DK-4040 Jyllinge

Danmark

+45 22450115

info@gitz-cycling.dk

CVR 36 55 50 84

 

3 Bestilling og betaling

3.1 Priser

Alle de viste priser på hjemmesiden https://www.gitz-cycling.dk er inkl. dansk moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Prisen på bestillingstidspunktet, er den gældende pris for købet.

Gitz Cycling Aps tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

 

3.2 Bestilling

Når køber har afgivet en bestilling direkte på hjemmesiden, vil køber modtage en online bekræftelse samt en mail tilsendt med en ordrebekræftelse til den email adresse, der er opgivet ved bestillingen.

Skulle køber ikke modtage denne bekræftelse indenfor 1 time, bør Gitz Cycling Aps kontaktes.

Køber vil desuden modtage en ny mail, samme dag som ordren er afsendt.

Når der handles med Gitz Cycling Aps indgås aftaler på dansk.

Hvis der ønskes at modtage en ny kopi af ordrebekræftelsen bedes venligst fremsendes  en mail på info@gitz-cycling.dk

 

3.3 Betaling

Gitz Cycling Aps tilbyder flere mulige betalingsmetoder:

  • Bankoverførsel
  • Online betaling med kort

Den mest sikre, og den betalingsform vi anbefaler alle kunder, er at betale med et betalingskort.

 

3.4 Bankoverførsel

Overførslen vil ske til Gitz Cycling Aps konto i Djurslands Bank, Torvet 6, 8500 Grenå

Konto detaljer vil blive oplyst i købsprocessen og på den fremsendte ordrebekræftelse.

 

3.5 Online betaling med kort

Gitz Cycling Aps accepterer følgende korttyper:

  • Visa/Dankort
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Debit
  • Maestro

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når varerne er afsendt.

Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse. Dette betyder at købers kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående.

Når køber handler med et betalingskort, forbeholder Gitz Cycling Aps sig retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande.

Gitz Cycling Aps kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan det godkendte beløb aldrig forhøjes.

 

4 Leveringstid og forsendelsesomkostninger

4.1 Levering af varer generelt

Er køber forbruger, er levering sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. I andre tilfælde er levering sket ved overgivelse af varen til selvstændig fragtfører eller lignende. Forsendelsen af varer sker med Post Danmark eller med fragtmand.

 

4.2 Leveringstid

Leveringstiden er ca. 4 uger for cykler produceret til ordre.

Vi sender altid bestillinger i indkommende rækkefølge. Ved specielle lejligheder kan der derfor forekomme længere leveringstid. Dette vil blive oplyst på siden.

 

4.3 Forsendelsesomkostninger

Gitz Cycling Aps leveringsomkostninger er fast uanset bestillingens størrelse. Der tilbydes fri levering ved køb af cykler bestilt direkte på hjemmesiden.

 

5 Ændringer af ordrer og afbestilling

5.1 Generelle betingelser for køb af cykler

Så snart Gitz Cycling Aps modtager en ordre, fremsendes en ordrebekræftelse og faktura på det aftalte. Ordrebekræftelsen og fakturaen fremsendes elektronisk til den af købers opgivne mailadresse. Ordrebekræftelsen og fakturaen skal gennemgås, og accept af ordrebekræftelsen skal foretages inden 48 timer. Manglende tilbagemelding indenfor 48 timer betragtes som en accept af ordren, og ordren bliver igangsat.

 

5.2 Kundens ændring af bestillingen af cykler

Ændring af bestilte produkter kan foretages frit indtil 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelse og faktura. Ændres bestillingen senere end 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelse og faktura, betragtes ændringen som en afbestilling i henhold til pkt. 5.3.

 

5.3 Kundens afbestilling af cykler

Da produkterne bliver produceret til den specifikke ordre, er afbestilling senere end 72 timer efter modtagelse af ordrebekræftelse/faktura ikke mulig, og fakturaen forfalder til fuld betaling.

 

5.4 Gitz Cycling Aps ændring af bestillingen af cykler

Gitz Cycling Aps søger at gennemføre ordren og leverer til aftalt tid. Såfremt Gitz Cycling Aps vurderer, at gennemførsel af ordren eller leveringen på det aftalte tidspunkt ikke vil kunne lade sig gøre, forbeholder Gitz Cycling Aps sig ret til at gennemføre ordren og levere, så hurtigt som muligt derefter. I tilfælde af sådanne ændringer underretter Gitz Cycling Aps hurtigst muligt kunden herom.

 

5.5 Gitz Cycling Aps aflysning af bestillingen af cykler

Såfremt Gitz Cycling Aps bliver nødt til at annullere en ordre, tilbydes køber alternative produkter til levering. Er det umuligt at opnå enighed om alternative produkter til levering, gives pengene retur.

 

6 Fortrydelsesret, Reklamation og Returnering

6.1 Fortrydelsesret

Gitz Cycling Aps yder forbrugere 14 dages fortrydelsesret på køb af produkter. Fortrydelsesret ydes ikke på køb af produkter, der er produceret specielt til den pågældende ordre.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, køber har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den næstfølgende hverdag.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal køber ved en tydelig erklæring via mail give Gitz Cycling Aps meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

Køber må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så man kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

Køber har pligt til at returnere varen i væsentligt samme stand og mængde, som den er modtaget. Køber kan ikke fortryde, hvis varen har været taget i brug og det som følge heraf er åbenbart, at salgsværdien er forringet i en ikke uvæsentlig grad.

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Med andre ord – varen kan prøves på samme måde, som hvis den prøves i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover hvad der beskrevet ovenfor, betragtes den som “brugt”, hvilket betyder at ved fortrydelse af købet kun kan få en lille del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Gitz Cycling Aps anser brugte varer som værende uden handelsværdi.

 

6.2 Reklamation

Køber har pligt til at undersøge varen ved dennes modtagelse. Eventuelle fejl eller mangler ved levering af varer fra Gitz Cycling Aps skal påberåbes inden for 48 timer, efter manglen er opdaget.

Gitz Cycling Aps er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler, som køber ikke inden et år efter varens overgivelse har meddelt Gitz Cycling Aps, at køber vil påberåbe sig.

Ved forbrugerkøb er fristen 2 år. Reklameres der ikke rettidigt, er køber afskåret fra at gøre mangelindsigelser gældende.

Der ydes naturligvis 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven. Hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Skade på varen som følge af fejlhåndtering fra købers side er ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Gitz Cycling Aps i rimelig tid efter varens modtagelse.

Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Er reklamationen berettiget, refunderes (rimelige) fragtomkostningerne naturligvis.

 

Varen sendes til:

Gitz Cycling Aps

Blodhøjvej 2

DK-4040 Jyllinge

Danmark

 

Køber bedes informere os om problemstillingen, så detaljeret som muligt, når varer returneres.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal returneres i forsvarlig emballage.

 

6.3 Returnering

Når der er tale om en ren returvare/ombytningsvare, vil udgiften til returneringen tilfalde køber – Gitz Cycling Aps betaler til gengæld for at den ny ombyttede vare sendes til køber igen.

Køber bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er køber ansvarlig for at varen er pakket forsvarligt ind.

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give Gitz Cycling Aps tydelig meddelelse om dette.

 

Returvarer sendes til:

Gitz Cycling Aps

Blodhøjvej 2

DK-4040 Jyllinge

Danmark

 

Bemærk! Gitz Cycling Aps modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

7 Generelle bestemmelser vedrørende køb af cykler

7.1 Ansvarsfraskrivelse

Gitz Cycling Aps er ikke ansvarlig for eventuelt forkert bestilling af varer, og som ikke er blevet kommenteret fra køberss side inden for 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelse og faktura. Gitz Cycling Aps hæfter ikke for købers driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelse, mangler eller andet.

 

7.2 Force Majeure

Gitz Cycling Aps er ikke bundet af indgåede aftaler, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, dødsfald, sygdom eller fratrædelse af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Gitz Cycling Aps ikke er herre over.

 

7.3 Privatlivspolitik

Gitz Cycling Aps videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke købers personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i Gitz Cycling Aps kundekartotek. Køber kan til enhver tid få slettet personlige oplysninger, såfremt dette ønskes.

For at køber kan indgå aftale med Gitz Cycling Aps, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Gitz Cycling Aps foretager registreringen af købers personoplysninger, med det formål at kunne levere varen korrekt til køber.

Personoplysningerne registreres hos Gitz Cycling Aps og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via Gitz Cycling Aps hjemmeside, sikres, at det altid sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos Gitz Cycling Aps, har adgang til de oplysninger, der registreres om køber.

Gitz Cycling Aps opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Gitz Cycling Aps transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Når køber giver Gitz Cycling Aps sin mail i forbindelse med tilmelding til Gitz Cycling Aps nyhedsbrev, videregiver Gitz Cycling Aps købers e-mail i krypteret form til Facebook med henblik på at målrette Gitz Cycling Aps markedsføring via Facebook og Instagram til køber eller folk, som ligner køber.

Gitz Cycling Aps benytter eksterne leverandører til bl.a. fakturering og nyhedsmails. I den forbindelse overlades købers personoplysninger til eksterne leverandører, med hvilke Gitz Cycling Aps har indgået databehandleraftaler.

Som registreret hos Gitz Cycling Aps, har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber. Disse rettigheder har køber efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til den dataansvarlige hos Gitz Cycling Aps via e-mail info@gitz-cycling.dk

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside her: www.datatilsynet.dk.

 

7.4 Cookies

På https://www.gitz-cycling.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmeside og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for købere.

Cookies bruges også til at forbedre Gitz Cycling Aps tjenesteydelser og til at kunne målrette budskaber til køber og/eller købers virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til køber/købers virksomhed.

Køber kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan dette gøres, afhænger af den enkelte browser. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

7.5 Logstatistik

Gitz Cycling Aps bruger en logstatistik på http://www.gitz-cycling.dk. Dette er et statistik-system, der opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende Gitz Cycling Aps har, hvor de kommer fra, og hvor på hjemmesiden det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere http://www.gitz-cycling.dk.

 

7.6 Tvister, lovvalg og værneting

Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser giver anledning til tvister mellem parterne, skal disse søges løst i mindelighed. Såfremt en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres enhver tvist mellem parterne efter dansk ret og med Retten i Roskilde som aftalt værneting.

 

7.7 Kontakt Gitz Cycling Aps

Hvis køber vil kontakte Gitz Cycling Aps, kan det gøres via mail: info@gitz-cycling.dk eller telefon: +45 22450115

Back To Top