skip to Main Content
Bilfrie Søndage Giver Nye Muligheder I Byen

Bilfrie søndage giver nye muligheder i byen

Bilfrie søndage åbner byen op for andre aktiviteter

Det startede med bilfrie søndage tilbage i 1973, da oliekrisen i Danmark var på sit højeste. Nu giver det plads til at byen kan åbne sig op på en ny måde.

I 2015 afprøvede Københavns Kommune for første gang konceptet bilfrie søndage på udvalgte steder i byen. Et forsøg, der blev gentaget igen i 2016 i forbindelse med et motionsløb.

Hvorfor bilfrie søndage?

Der er snart ikke mere plads på vejene i København og der kommer ikke mere plads og derfor er det vigtigt, at finde ud af hvordan pladsen bliver brugt bedst muligt. Det er ingen hemmelighed, at cykler er langt mere pladsbesparende end biler, men det er bare ikke gået op for alle endnu.

Ved at forbyde biler for en dag, så giver det gode muligheder for at slippe gode idéer løs og vise, hvad vi kan bruge pladsen til, hvis den ikke skulle bruges til biler.

Et af forbillederne har været at se, hvordan Paris har valgt at gøre tingene. Her var den bilfri dag i 2015 så stor en succes, at man rent faktisk har indført bilfrie søndage den første søndag i hver måned, dog i en mindre udgave. Det giver plads til, at lokalt byliv kan blomstre.

Fremtiden for bilfrie søndage i København.

Det lader til at være en stor succes, når man giver byen og pladsen tilbage til borgerne og planen er, at følge eksemplet fra Paris om at man i fremtiden en dag om måneden kan være fri for bilerne i København i visse områder og lade byen udfolde sig på en ny og spændende måde.

Bilerne forsvinder ikke fra byen, men der skal prioriteres grønne og pladsbesparende transportforme som bycykler og pendlercykler, som et godt, grønt og sundt alternativt og til det er de bilfrie søndag med til at bane vejen for.

Back To Top